Seniorenvereniging Reeuwijk

De seniorenvereniging Reeuwijk is opgericht op 1 juli 1974 en heeft als doel het organiseren van ontspannende en educatieve activiteiten voor haar leden, zijnde personen boven de 55 jaar en woonachtig in Reeuwijk.

Onze activiteiten:

De Seniorenverenigng Reeuwijk organiseert zowel vaste activiteiten, clubjes, als ook incidentele activiteiten.

Tot de vaste clubjes behoren:

 • Dartclub
 • Fietstochten
 • Handwerkclub
 • Klaverjasclub
 • Koersbalclub
 • Line dance club
 • Sjoelclub
 • Soos

Incidentele activiteiten

Deze worden maandelijks vastgesteld voor de komende 3 maanden.

Voor bepaalde activiteiten dient men zich vooraf in te schrijven. Dit is meestal op de donderdag ochtend tussen 10:00 uur en 11:00 uur. Ook kan dit per mail. (zie bij contact)

De overige activiteiten zijn op basis van inloop waar de kosten variëren van € 3,– tot € 5,– te betalen bij de ingang van de zaal.


Voor alle activiteiten geldt:
 • Ze vinden plaats in het Dienstencentrum De Spil (voorheen De Reehorst)  aan de Poelruit nr. 20 te Reeuwijk
 • Alle activiteiten zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van de Seniorenvereniging
 • Aanmelding voor deelname aan activiteiten van een van de clubjes betekend tevens dat men lid wordt van de vereniging.

Lidmaatschap en contributie:

 • Het lidmaatschap loopt gelijk met het kalenderjaar.
 • De contributie bedraagt € 10,– per persoon per jaar.

Informatiekrant:

10 x per jaar wordt een krantje uitgegeven ( maandelijks met uitzondering van januari en augustus) waarin de agenda is opgenomen en de incidentele activiteiten worden aangekondigd. Hierin zijn ook aanmeldingsformulieren voor het inschrijven van de bepaalde activiteiten opgenomen.  

Sponsoring:

De Kringloopwinkel Reeuwijk sponsort in de kosten van het drukken van ons krantje.