Home

De seniorenvereniging Reeuwijk is opgericht op 1 juli 1974 en heeft als doel het organiseren van ontspannende en educatieve activiteiten voor haar leden, zijnde personen boven de 55 jaar en woonachtig in Reeuwijk.

De vereniging telt ongeveer 600 leden. Het bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

De activiteiten worden georganiseerd in het dienstencentrum van Zorgpartners Midden-Holland, “De Reehorst”en bestaan uit vaste activiteiten ondergebracht in clubs en éénmalige themadagen.

De contributie bedraagt € 10,– per persoon, per jaar. (bedrag 2014)

Voor deelname aan de clubs dient afzonderlijk een bijdrage in de kosten betaald te worden.

Vanuit het bestuur worden initiatieven ontwikkeld om een zo’n groot mogelijk scala aan activiteiten te brengen waarbij ideeën/suggesties vanuit de leden zeer welkom zijn.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • themadagen waarbij maaltijden worden geserveerd zoals rond de feestdagen en andere bijzonder dagen van het jaar;
  • optredens van zang- en toneelgroepen, film- of fotopresentaties en sprekers.
  • bingo middagen en avonden;

Voorbeelden buiten het centrum zijn:

  • het organiseren van fietstochten;
  • een uitstapje naar bijzondere evenementen (met de auto of per touringcar).

Het bestuur bestaat uit een voorzitter; een penningmeester; een secretaris en vijf leden die jaarlijks (in maart) verantwoording afleggen aan de algemene ledenvergadering.

Zie de activiteiten kalender op deze website voor alle activiteiten van de seniorenvereniging!

Aanmelden als lid van de seniorenvereniging en voor deelname aan één van de clubjes kan via het secretariaat van de vereniging.

Adres:

  • Seniorenvereniging Reeuwijk
  • Poelruit 12
  • 2811 SX  Reeuwijk
  • e-mail:  svreeuwijk55@gmail.com
  • telefoon: 0182-761 952

Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Gouda onder nummer 40465870