Over Ons

Naam (zoals geregistreerd bij de KvK) : Seniorenvereniging Reeuwijk

Bestuur: (van links naar rechts)
Cees Boer – lid
Ed Janssen – voorzitter
Wil van der Werf – lid
Louis Gerts – penningmeester
Elize van Leeuwen – lid
Nel Gevaert – secretaris
Ad Verkaik – 2e penningmeester

Seniorenvereniging Reeuwijk bestuur

Doelstelling:

De vereniging heeft tot doel het voorkomen van vereenzaming door het organiseren van activiteiten waar mensen bij elkaar komen. Dit kan zijn in vaste clubjes of bij incidentele activiteiten zoals o.a. bingo’s, muzikale avonden; presentaties en etentjes. Altijd met een hapje en een drankje.

Uitvoering:

De vereniging bestaat volledig uit vrijwilligers, zowel Bestuur als Gastvrouwen, en is financieel volledig zelfstandig. 

Voor de uitvoering van de activiteiten wordt ruimte gehuurd van het Dienstencentrum De Spil (voorheen De Reehorst) te Reeuwijk. Met het Dienstencentrum zijn afspraken gemaakt omtrent de huurprijs en het gebruik van de faciliteiten. Eten en drinken is verplicht af te nemen via het Dienstencentrum. 

Financiën:

De inkomsten bestaan uit contributie van de leden en uit de inkomsten uit het participeren bij het inzamelen van oud papier voor de Gemeente. Met de Gemeente is een minimum opbrengst per kg overeen gekomen. Het participeren gebeurt door vrijwilligers die maandelijks meehelpen bij de inzameling. 

Voor de vaste activiteiten wordt per clubje een bijdrage gevraagd voor aanschaf en onderhoud van de benodigde zaken. Voor de incidentele activiteiten wordt een bijdrage gevraagd voor de koffie; het drankje en het hapje. Bij de inschrijf activiteiten wordt een bijdrage gevraagd in de kosten van het eten.